Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Sint Laurens
 
 
Kerkbalans Kerkbalans
Kerkbalans 2021
De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans zijn weer in volle gang.
Met het thema 'Geef voor je kerk' werken we volop aan de campagne voor 2021.  Een gezonde financiële situatie is belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar onze gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage vragen. 
Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financële basis voor onze kerk.
Doet u dit jaar weer mee?

De actie is van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari. U ontvangt een toezeggingsbrief met het verzoek om bij te dragen, een folder en een flyer.
De toezeggingsbrief zal in de week van 25 januari opgehaald worden. In de brief leggen we uit hoe we omgaan met de Corona-regels met betrekking tot het ophalen hiervan.
Voor contact aan de deur bieden we verschillende alternatieven aan.

De data in dit stukje zijn gepland. Maar door Corona maatregelen kunnen er wijzigingen komen.
Houd uw mail, de afkondigingen in de kerkdiensten en de website www.pgsintlaurens.nl in de gaten.

Namens de kerkenraad hartelijk dank voor uw bijdrage!
Lous Wondergem, Penningmeester kerkrentmeester

 
terug
 
 
 
 

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 16-06-2024 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
Collecten voor diakonie en instandhouding van onze kerkmeer details

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 23-06-2024 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
Collecten voor Diaconie: Libanon- training iin thuiszorg biedt werk en hoop;
de tweede collecte is voor insandhouding van onze kerkmeer details

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 30-06-2024 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
Collecte diaconie: Moldavië, zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen;
Tweede collecte voor instandhouding van onze kerkmeer details

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 07-07-2024 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
Collecte diaconie: Pastoraat Nederland, preken in gebarentaal;
De tweede collecte is voor onze eigen kerkmeer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.