Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Sint Laurens
 
 
Bijwonen kerkdienst vanaf 6 september 2020 Bijwonen kerkdienst vanaf 6 september 2020
Kerkdiensten in coronatijd met bezoekers

We gaan weer beginnen, maar helaas zijn we gebonden aan enige beperkingen. Op het moment van schrijven van dit artikel achten we het verantwoord met de nodige aanpassingen u uit te nodigen. 
Afgelopen maanden hebben we de diensten via kerkomroep kunnen luisteren. Binnen de kerkenraad is er gewerkt aan een protocol om de kerkzaal  zo veilig mogelijk in te richten. We gaan in navolging van andere gemeenten dan ook beginnen met diensten met een beperkt aantal bezoekers.
De eerste diensten zijn gepland voor zondag 6 en zondag 13 september om 10:00 uur.
Omdat er in september een startzondag gepland stond willen we deze zondagen ook als startdiensten beschouwen. Diensten waar plaats is voor ongeveer 30 bezoekers. Met na afloop koffiedrinken buiten in de tuin van de kerk. Als het weer het toelaat natuurlijk! In de dienst van 13 september zal er meer aandacht zijn voor de kinderen en jongeren.

Hoe werkt het, de belangrijkste regels zijn u al wel bekend; blijf thuis bij klachten van verkoudheid en/of koorts en  houdt voldoende afstand
               Aanmelden:
  • U meldt zich aan vóór de dienst bij de scriba bij voorkeur per email, of per telefoon of een briefje in de bus. Dit kan in de week van de dienst tot donderdag 22:00 uur. Vermeld duidelijk naam, adres, telefoonnummer en het aantal personen die de dienst willen bijwonen. Van iedere persoon de naam en telefoonnummer. Mocht u toch verhinderd zijn na aanmelding, wilt u zich dan zo spoedig mogelijk afmelden bij de scriba.
Mocht het aantal aanmeldingen de capaciteit overschrijden, dan is het mogelijk dat u gebeld wordt.

De dienst:
  • Op het kerkelijk terrein respecteren wij de 1,5mregel.
  • Bij aankomst  is er iemand voor welkom en kunt u zich aanmelden. Deze informeert naar uw gezondheid en geeft u aanwijzingen met verwijzing naar de koster in de kerkzaal.
  • In de hal uw handen desinfecteren met handgel.
  • De kerkzaal wordt betreden via de rechter deur en u ziet de aangegeven looplijn.
  • De koster wijst uw plaats aan, de kerk wordt bezet vanaf de voorste rij en vanaf de muur.
  • Eventuele jassen worden indien mogelijk meegenomen naar de eigen stoel.
  • Kerkbezoekers zingen de liederen NIET mee. Wilt u de tekst meelezen, dan graag uw eigen liedboek meenemen.
  • Na afloop van de dienst volgt een mededeling en geeft de koster aanwijzingen om vanaf de achterste rij gedoseerd en met voldoende afstand naar de uitgang te gaan. Vanuit de kerkzaal via de aangegeven looplijn.
Buiten de kerk is er beperkt  ruimte, daarom  graag doorlopen naar de straat. Op het kerkelijk terrein respecteren we de 1,5m-regel.

De eerste zondagen zullen ook gelijk “Start”-zondagen zijn waar we bij goed weer koffie kunnen drinken in de tuin van de kerk. De looproute buiten de kerk zal dan anders zijn, maar dat zal die zondagen worden aangegeven.

Blijft u alstublieft aan de gezondheid van uzelf en uw gemeenteleden denken. Respecteer de 1,5m-regel en blijf bij klachten thuis!

Wilt u na een dienst nog iets meedelen over de gang van zaken. Geeft u dit dan door aan de scriba.
Adresgegevens scriba: Burgemeester Baaslaan 21 /  e-mail  scriba@pgsintlaurens.nl  
/ telefoon 0118-636309

De kerkenraad/KRM
 
terug
 
 
 
 

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 08-08-2021 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
Zie homepagina voor bijwonen dienst en kerkdienst digitaal volgen.
 meer details

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 15-08-2021 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
Zie homepage voor bijwonen kerkdienst en digitaal volgen kerkdienst.meer details

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 22-08-2021 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
Zie homepagina voor bijwonen kerkdienst en digitaal volgen kerkdienstmeer details

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 29-08-2021 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
Voor bijwonen en digitaal volgen  kerkdienst: zie homepagina.meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.