Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Sint Laurens
 
 
Kerkdiensten Kerkdiensten
Verregaande versoepeling openstelling kerk voor kerkdiensten en andere activiteiten
 
Gemeenteleden,
Vanaf 25 februari zijn bijna alle beperkende corona maatregelen opgeheven.
Ook voor de kerken heeft dit positieve gevolgen:
het dragen van een mondkapje wordt niet langer verplicht en ook de anderhalve meter afstand maatregel wordt afgeschaft.
Vanuit de PKN zijn nadere richtlijnen aan de kerken gestuurd voor de wijze waarop men de kerkdiensten en andere activiteiten kan houden.
 
De kerkenraad heeft in haar vergadering van dinsdag 22 februari  deze nieuwe en verregaande situatie besproken. Vanuit de gemeente is enerzijds aangedrongen op meer vrijheid nu het mogelijk is en anderzijds zijn er gemeenteleden die de “vrijheid” nu nog te ver vinden gaan.
De kerkenraad is van oordeel dat we (vooralsnog) voorzichtig moeten blijven en we moeten ook rekening houden met elkaar.
Uit dat oogpunt zal in de kerkzaal een deel met stoelen worden opgesteld zoals zij stonden vóór de corona en een deel op 1,5 meter afstand.
Kerkgangers kunnen dan zelf kiezen waar zij willen zitten.
Een mondkapje is niet meer verplicht, maar men mag het nog gebruiken als men dat veiliger vindt.
En vóór alles geldt: blijf thuis bij klachten.
 
Andere activiteiten worden ook weer langzamerhand opgestart, onder meer koffie drinken na afloop van de dienst; voor de eerste keer zal dit plaatsvinden op 13 maart a.s.
 
Namens de kerkenraad,
Han van Doorn, scriba
 
terug
 
 
 
 

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 03-07-2022 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
Collecte voor de diaconie: werelddiaconaat: India, onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst
De tweede collecte is voor de instandhouding van onze kerkmeer details

High-Tea
datum en tijdstip 26-07-2022 om 14.30 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.