Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Sint Laurens
 
 
Vacature predikant Vacature predikant

Vacature predikant.

Zoals jullie weten zijn we bij de oprichting van de nieuwe gemeente gelijk gestart met het opstarten van een sollicitatieprocedure en het aanstellen van een beroepingscommissie t.b.v. vacature predikant.

Daar heeft de kerkenraad een verheugende mededeling over.
Dan begin ik bij de beroepings commissie die op 17 mrt het volgende aan de kerkenraad heeft bericht.

Geachte kerkenraad van de Protestantse Gemeente Sint-Laurens,
De beroepingscommissie heeft op zondag 17 maart 2019 unaniem besloten als kandidaat voor een te beroepen predikant voor te dragen:
ds. S.M. (Anke) Dekker te Brielle
Wij zijn tot deze voordracht gekomen na een zorgvuldig doorlopen procedure.

Vervolgens heeft de kerkenraad een informatieoverleg met de beroepingscommissie gehad op 25 maart.

Daar is uit voortgekomen dat we ds. Anke Dekker uitgenodigd hebben voor een nadere kennismaking en informatieoverleg op maandag 8 april.

Dat heeft dus inmiddels ook plaats gevonden.

De kerkenraad heeft deze kennismaking als zeer prettig ervaren.


Het was, naar onze mening, een open gesprek met informatie-uitwisseling naar beide kanten in een ontspannen sfeer.
En zo ervaarde ds Anke Dekker dat ook.

Dat heeft erin geresulteerd dat de kerkenraad unaniem heeft besloten om ds. Anke Dekker voor te dragen aan de gemeente.

Inmiddels heeft ze dit ook geaccepteerd en bevestigd met de woorden.

Het zou het voor mij een vreugde zijn predikant te worden van de Protestantse Gemeente te Sint Laurens.

De kerkenraad heeft besloten tot een vervolgtraject, waarbij gekeken is naar de kerkorde en de plaatselijke regeling en is nu als volgt:


Deze voordracht wordt 2 keer in een kerkdienst medegedeeld.
Het wordt in de eerstvolgende kerkconact ook medegedeeld.

Vervolgens hebben we ds Anke Dekker  uitgenodigd om voor te gaan in onze gemeente en kennis te maken met de gemeente.
Dit is inmiddels vastgelegd op 19 mei

Daarna volgt er een leden vergadering op 20 mei waar we nogmaals e.e.a. uit leggen en  daarna een stemming plaats vind onder de stemgerechtigde leden van de gemeente.
Het is veel informatie maar alles zal te lezen zijn in het volgende kerkcotact.

De kerkenraad is erg blij met deze ontwikkeling.


 

terug
 
 
 
 

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 17-11-2019 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
Dankdag voor gewas en arbeid
 meer details

Leerhuis
datum en tijdstip 18-11-2019 om 19.30 uur
meer details

Leerhuis
datum en tijdstip 19-11-2019 om 14.30 uur
meer details

Laatste zondag Kerkelijk jaar
datum en tijdstip 24-11-2019 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.