Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Sint Laurens
 
 
Verantwoording Kerkrentmeesters 2018 Verantwoording Kerkrentmeesters 2018
Hervormde Gemeente te Sint Laurens      
college van kerkrentmeesters      
       
       
       
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie      
       
       
   begroting  rekening rekening
  2018 2018 2017
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €        1.200  €        693  €     1.804
 Bijdragen gemeenteleden  €      44.400  €  45.088  €  48.381
 Subsidies en overige bijdragen van derden   €        2.387  €     2.387  €     2.615
Totaal baten  €      47.987  €  48.168  €  52.800
       
lasten      
           
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)   €      31.200  €  31.395  €  25.320
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €        1.230  €     3.133  €     1.993
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €        3.100  €     3.117  €     3.220
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   €        17.395  €     15.909  €     11.055
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €            600  €     1.315  €        707
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €        1.795  €     2.993  €     2.106
 Lasten overige eigendommen en inventarissen   €                 -  €             -  €             -
Totaal lasten  €      55.320  €  57.862  €  44.401
       
Resultaat (baten - lasten)  €        7.333-  €    9.694-  €     8.399
       
 
Jaarrekening KRM 2017 Jaarrekening KRM 2017
Hervormde Gemeente te Sint Laurens      
college van kerkrentmeesters      
       
       
       
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie      
       
       
   begroting rekening rekening
  2017 2017 2016
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €            550  €         1.804  €      422.237
 Bijdragen gemeenteleden  €        47.500  €       48.381  €        56.397
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €          2.387  €         2.615  €         8.431
Totaal baten  €        50.437  €       52.800  €      487.066
       
lasten      
       
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €        36.500  €       25.320  €        30.808
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €          3.400  €         1.993  €         2.470
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €          3.120  €         3.220  €         3.126
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €             13.350  €            11.055  €          186.775
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €            100  €            707  €         1.822
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €          1.670  €         2.106  €         1.609
 Lasten overige eigendommen en inventarissen  €                 -  €                -  €         1.682
Totaal lasten  €        58.140  €       44.401  €      228.292
       
Resultaat (baten - lasten)  €         7.703-  €         8.398  €      258.774
       
       
       
 
 
 
 
 
 

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
Collecten voor diaconie en instandhouding van onze kerk
Na afloop van de dienst koffie drinken. meer details

HIGH tea
datum en tijdstip 23-07-2024 om 14.30 uur
meer details

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
meer details

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
Collecten door diaconie en instandhouding van onze kerkmeer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.