Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Sint Laurens
 
 
Verantwoording Kerkrentmeesters 2018 Verantwoording Kerkrentmeesters 2018
Hervormde Gemeente te Sint Laurens      
college van kerkrentmeesters      
       
       
       
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie      
       
       
   begroting  rekening rekening
  2018 2018 2017
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €        1.200  €        693  €     1.804
 Bijdragen gemeenteleden  €      44.400  €  45.088  €  48.381
 Subsidies en overige bijdragen van derden   €        2.387  €     2.387  €     2.615
Totaal baten  €      47.987  €  48.168  €  52.800
       
lasten      
           
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)   €      31.200  €  31.395  €  25.320
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €        1.230  €     3.133  €     1.993
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €        3.100  €     3.117  €     3.220
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   €        17.395  €     15.909  €     11.055
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €            600  €     1.315  €        707
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €        1.795  €     2.993  €     2.106
 Lasten overige eigendommen en inventarissen   €                 -  €             -  €             -
Totaal lasten  €      55.320  €  57.862  €  44.401
       
Resultaat (baten - lasten)  €        7.333-  €    9.694-  €     8.399
       
 
Jaarrekening KRM 2017 Jaarrekening KRM 2017
Hervormde Gemeente te Sint Laurens      
college van kerkrentmeesters      
       
       
       
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie      
       
       
   begroting rekening rekening
  2017 2017 2016
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €            550  €         1.804  €      422.237
 Bijdragen gemeenteleden  €        47.500  €       48.381  €        56.397
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €          2.387  €         2.615  €         8.431
Totaal baten  €        50.437  €       52.800  €      487.066
       
lasten      
       
 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €        36.500  €       25.320  €        30.808
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €          3.400  €         1.993  €         2.470
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €          3.120  €         3.220  €         3.126
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €             13.350  €            11.055  €          186.775
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €            100  €            707  €         1.822
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €          1.670  €         2.106  €         1.609
 Lasten overige eigendommen en inventarissen  €                 -  €                -  €         1.682
Totaal lasten  €        58.140  €       44.401  €      228.292
       
Resultaat (baten - lasten)  €         7.703-  €         8.398  €      258.774
       
       
       
 
 
 
 
 
 

Protestantse Gemeente Sint Laurens
datum en tijdstip 03-03-2024 om 10.00 uur, Dorpskerk, Van Cittersstraat 69
3e zondag Veertigdagentijd
mmv. cantorij Sint Jacobskerk te Vlissingen
Koffiedrinken
collecten voor diaconie en kerk
Open schaal voor: Delta voor Colombia
 meer details

Kaars maken
datum en tijdstip 05-03-2024 om 19.30 uur
meer details

Ledenvergadering
datum en tijdstip 17-04-2024 om
meer details

Kerk-school-gezinsdienst
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.